Fotogalerie

O posledním dubnovém víkendu jsme se se Santinim vydali na severní Plzeňsko. V sobotu 29.4. do Mariánské Týnice a v neděli 30.4. do Plas. Byla to první ze čtyř celovíkendových akcí, které jsme pro letošní santiniovský rok naplánovali. Akce, která měla vyzkoušet naši pořadatelskou připravenost a vaši účastnickou vytrvalost.-) A rád bych věřil tomu, že jsme si všichni vedli velmi dobře.-)

Severní Plzeňsko je na santiniovské památky mimořádně bohaté, za což vděčíme Eugenu Tyttlovi, osvícenému opatovi cisterciáckého kláštera v Plasech, který ve své době patřil k jedněm z nejbohatších v Čechách. Tyttl si Santiniho schopnosti nejprve vyzkoušel zadáním stavby kaple v Mladoticích. Mladý architekt si vedl skvěle, s pomocí kružítka - protože bez kružítka by Santini nebyl Santinim - vykroužil dokonalé geometrické tvary a předvedl se v nejlepším světle. Přesně v takovém, jaké se v prostorách kaple kumuluje a vytváří prozářenou atmosféru nad hlavami návštěvníků až do dnešních dnů.-)

Santini se tak stal Tyttlovým "dvorním" architektem a my díky tomu můžeme na severním Plzeňsku obdivovat nejen monstrózní konvent cisterciáckého kláštera v Plasech, postavený na dubových pilotech v mokřinách řeky Střely či velkoryse pojatý poutní areál v Mariánské Týnici, ale také řadu drobnějších staveb - kostelů či hospodářských dvorů. 

Když už jste vážili cestu na západ Čech a rozhodli jste se tu strávit celý víkend, bylo pro nás výzvou ukázat vám z těch architektonických skvostů co nejvíce. A tak se nám je nakonec podařilo zpřístupnit (téměř) všechny. Odměnou pak pro nás byl váš zájem a návštěvnost, která předčila naše očekávání. Nemohlo nám být větším potěšením, než když jste se pak vraceli - v sobotu zpět do Mariánské Týnice a v neděli do Plas - zchvácení po celodenním maratónu.-) 

A protože bych nejspíš celovíkendový program nedokázal systematicky uchopit a popsat, učiním tak v jednotlivých odrážkách. Zároveň se omlouvám za případné nesrovnalosti nebo pokud budu někde přeskakovat:

- Neoficiálním "štábem" víkendu na Plzeňsku se stal pro naši akci předčasně otevřený kemp v Kralovicích, který si za místo svého pobytu vybrala jak skupinka pořadatelů, tak řada skalních návštěvníků našich Putování za Santinim. Byla to skvělá volba - klidné prostředí, voda teplá, pivo studené, obsluha milá a vytrvalá, něco málo ke snědku se taky našlo. Díky Krajánkovic se koštovala kiwovica.-) Děkujeme za poskytnutí příjemného azylu!

- V sobotu ráno se startovalo z Kralovic, kde nám vyšli vstříc otevřením infocentra v sobotu dopoledne ještě před oficiálním zahájením turistické sezóny a kde jste si mohli pořídit vizitky, známky, pohlednice a takové ty další turistické nezbytnosti.-) Dle vyjádření paní Kamily Křížové se s takovým zájmem v íčku ještě nesetkali a prý to byl občas fofr.-) Dle vyjádření kolegů na startu prý turisté už v jednáct hlásili, že je íčko vyprodané.-) No ... a až budete v Kralovicích příště a nebudete spěchat za otevřenými památkami, nezapomeňte navštívit expozici rodu Gryspeků v kapli Nejsvětějšího srdce Páně. Děkujeme!

- Všechny sobotní trasy vedly přes hospodářský dvůr v Hubenově, který je "mladším" ze dvou podobných dvorů. Vznikl až po dostavbě dvora v Kalci (a po Santiniho smrti), a mně osobně imponuje mléčnice ve středu rozsáhlého prostranství. Tyhle dvě stavby je skutečně třeba vidět! A tak není divu, že dvůr byl celý den v obležení. S paní Kateřinou Dolákovou jsme byli domluvení na komentovaných prohlídkách od 9:00 do 14:00 po malých skupinkách - z nichž ovšem většina byla více větší než malá.-) K zakoupení zde byla úplně nová magnetka a domácí produkty z místní výroby. Návštěvnost byla 150 - 200 lidí, prý to stačili počítat jen do první stovky.-) Dolákovi unavení, ale spokojení ... a naši návštěvníci také.-) Děkujeme!

- Delší trasy vedly přes obce Všehrdy a Kozojedy, které se mohou pyšnit Santiniho kostely. Kostel sv. Prokopa ve Všehrdech přístupný nebyl. Dle vyjádření Římskokatolické farnosti Kralovice se interiér kostela nachází v neutěšeném stavu a jeho prostředí je nedůstojné, neslouží se tu ani pravidelné mše. Zvenčí se však díky částečným opravám jedná o moc hezkou stavbu, která se nechá obejít dokola kolem přes hřbitov. Zato kostel sv. Mikuláše v Kozojedech byl díky paní Heleně Jahodové přístupný v sobotu od 9:00 do 12:00. Tady návštěvnost asi překvapila nejvíce - ač jsou Kozojedy trochu z ruky, dorazilo sem téměř 150 návštěvníků. Paní Jahodová byla překvapená především z velké skupiny čítající asi padesát lidí ještě před devátou. Dostalo se jí odpovědi, že je toho dnes tolik, že si museli přivstat, aby stihli všechno.-) Děkujeme za umožnění návštěvy!

- Cílem sobotních turistických tras, centrem všeho sobotního dění a místem geokešinkových eventů byl poutní areál v Mariánské Týnici, v jehož prostorách se nachází Muzeum a galerie severního Plzeňska. Otevřeno bylo od 9:00 do 17:00 a domluveny byly čtyři komentované prohlídky. Za celý den se prodalo 205 vstupenek. Děkujeme za vstřícnost ze strany provozovatele a především pak paní Haně Fryčkové za zajištění všeho nezbytného a laskavý a trpělivý přístup k potřebám našich návštěvníků a sběratelů.-)

- Sobotního pochodu se zúčastnilo cca 295 turistů + geokešinkových eventů asi 100 geokešerů + 5 pořadatelů + 4 spolupořádající osoby na místech prohlídek = celkem 404 účastníci (celkový počet může být upřesněn). Pro úplnou úplnost bych rád uvedl, že nás celý den provázelo příjemné počasí ... jen poněkud větrno ... a jen asi na hodinu jsme se museli schovat do útrob muzea, protože začalo mírně poprchávat. Nám by to sice nevadilo, ale diplomům a suvenýrům mokro nesvědčí.-) Mezi třetí a čtvrtou hodinou obvykle pořádáme "uklízecí" event veřejných prostranství, který jsme dnes museli (neoficiálně) zrušit, protože tady fakt nebylo co uklízet, tady bylo dokonale čisto! Jedinými odpadky mohly být snad jen papírky, které nám díky poryvům vichru uletěly ze stánku do polí.-)

- Start nedělních tras byl naplánovaný z Mladotic, kde jsme s panem Zdeňkem Slachem domluvili prohlídky kaple po celé nedělní dopoledne. Původně jsem požádal o prohlídky v 9:30 a 11:30 po příjezdu vlaků z Plzně, ale když jsem panu Slachovi objasnil náš plán, sám se nabídl, že zahradu zpřístupní už v sedm ráno po příjezdu prvního ranního spoje. A pokud prý snad někdo dorazí autem, tak že se mu bude věnovat individuálně. No, realita byla úplně jiná! Proudy zájemců o prohlídku se valily nepřetržitě a náš (fundovaný) odhad činí téměř 200 návštěvníků. Bylo to asi takhle - mezi startem a cílem v Plasech jsme si po telefonu předávali organizační informace a kolegyně hlásí: Pan Slach už mluví čtyři hodiny a ještě nepřestal. Což mi ostatně později potvrdil sám pan Slach, že se až do jedné ani na minutu nezastavil.-) Prý tu návštěvy provázejí poměrně často, ale takhle hektickou akci ještě nezažil.-) Což je pro nás mimořádné ocenění.-) A prý se mu moc líbilo, že naši návštěvníci projevovali opravdový zájem a kladli zasvěcené otázky. Což je pro nás ještě mimořádnější ocenění.-) ... Učíte se! ... A snad ještě pro úplnou úplnost dodám, že si někteří domluvili individuální prohlídku už v sobotu, takže návštěvnost ty dvě stovky zájemců zřejmě naplnila.-) Děkujeme!

- Z Mladotic je to už na dohled do Kalce, kde se nám na zdejším hospodářském dvoře podařilo domluvit další návštěvnické místo. O Kalci jsem se zmínil už v kapitole o Hubenově - a byl jsem si jistý, že je to místo, které je třeba vidět! Dvoru správcuje paní Jana Churavá, která nejprve mírně "vzdorovala", že dvůr není hotový, a proto sem veřejnost nepouští, ale nakonec se mi ji podařilo přesvědčit a domluvit se na třech zkušebních komentovaných prohlídkách na nedělní dopoledne paralelně s Mladoticemi. Sám jsem si nebyl jistý, kolik lidí na toto odlehlé místo dorazí. Paní Churavá je však ženou činu - dorazila za námi do Mariánské Týnice, že prý o návštěvu mají zájem i místní, protože se za vrata dvoru nikdo nedostal více než třicet let. A tak prý nechala udělat turistické nálepky, narazí suda, bude se grilovat, napeče, bude se vařit kafe a čaj a že tam bude den otevřených vrat až do odpoledních hodin.-) Moc mě mrzí, že jsem si tuhle "párty" nemohl užít osobně! Zato domácí si to užili dokonale, prý ani oni se ani na chvíli nezastavili. Návštěvníky si čárkovali - a skončili na hodnotě 170 hostů! Dvůr byl prý v obležení aut ... jedno velké parkoviště vůkol ... a to vězte, že přístupová komunikace je více než nekvalitní, kterou zbytky asfaltu mezi výmoly pokrývají jen nahodile ... můžete si to představit něco jako brazilskou pralesní dálnici BR319, kterou zdolávala žlutá trabantí kolona.-) Děkujeme!        

- Nedělní cíl se nacházel v prostorách v konventu cisterciáckého kláštera, na strategickém místě před pivovarem.-) Byli jsme tu od osmi od rána a mnoho účastníků akce toto místo využilo jako místo svého startu, aby se mohli rozprchnout po památkách dle vlastního rozvrhu. Ráno v mikině a v bundě, protože bylo po velmi chladné noci stále ještě velmi chladno.-) ... ale jen co v brzkém odpoledni zmizel stín a vyjuklo na nás slunko, začalo nám být docela horko.-) Brzy brzičko jsem zrudl jako indián a naši návštěvníci mě začali opečovávat opalovací krémy ... to jsem tedy musel vypadat hodně zbídačeně.-) Turisté a geokešeři v přilehlém pivovaru vytvořili neprodyšný špalír, a tak jsme mohli zapomenout na zahánění úžehu chlazenými nápoji.-) 

- Nicméně návštěva pivovarské hospody nebyla hlavním cílem v Plasech - tím byly návštěvy prohlídkových okruhů plaského kláštera. A já si moc cením iniciativního přístupu paní Moniky Tukové, která nám zajistila doplňkové prohlídky základního okruhu po půlhodině, aby bylo postaráno o všechny zájemce, a zároveň zajistila umožnění tří prohlídek vodního systému, o který byl mimořádný zájem a o kterém se podrobněji zmíním v následujícím odstavci. V neděli bylo prodáno necelých 200 vstupenek, ale je třeba brát do úvahy, že se jednalo nejen o účastníky naší akce, ale i dorazivší veřejnost. Zájem o klášter může být považován za mírní zklamání, ale já to z dnešního pohledu vidím trochu jinak. Naši účastníci toho už měli za celý víkend v nohách i v hlavách neurekom - celý víkend se honili za památkami, až z toho byli celí upamátkovaní ... určitě preferovali památky, které obvykle nebývají otevřené ... nachozenými kilometry znavení a zmožení prvním letním sluníčkem ... mnozí už tak trochu ve stresu mysleli na návrat domů ... a mnohým už taky začaly docházet finance. Dvě stovky za základní okruh a tři stovky za vodní systém nejsou zanedbatelné peníze, zvlášť pokud se jedná o partnerské páry či rodiny. Jednoznačně to v letošní santiniovské sezoně bylo nejvyšší vstupné. Všichni zúčastnění však po tomto víkendu budou vědět, kde je Mariánská Týnice a kde jsou Plasy, a jsem si jistý, že se sem v budoucnosti vrátí a tahle místa si užijí ... a především v klidu.-) Tak i za tohle všechno děkujeme!

- Prohlídkový okruh vodního systému je velmi mimořádná prohlídka, která se v programu kláštera nevyskytuje pravidelně. Měli jsme na neděli domluvené dvě prohlídky, které nebyly vypsané veřejně, ale obsazovali jsme je přednostně našimi návštěvníky. Když paní Tuková viděla, jak se plní, nabídla nám ještě třetí. Vše obsazeno do posledního (patnáctého) místečka. A ještě se mi podařilo domluvit mimořádnou prohlídku v pátek odpoledne pro náš organizační tým a přátele, kteří na Plzeňsku "operovali" už od čtvrtka. A byla to prohlídka skutečně mimořádná, protože se nás ujal sám pan kastelán Pavel Duchoň ... a bylo to prostě úžasné! Dokonalý výklad a všechny dotazy zodpovězeny do nejmenších detailů. A že nás tam bylo dvanáct zvědavců, tak dotazy nebraly konce.-) Kromě toho celý den silně pršelo, a tak když jsme procházeli "vzduchovou" chodbou, kapalo nám na maják a do bot teklo přelivem.-) Takže dvouhodinový zážitek na duši i na těle.-) V neděli jsem pak pana kastelána potkal ještě jednou, a tak jsem ho zatáhl na náš stánek, abych mu ukázal, co a jak v rámci projektu Santini 2023 činíme. Jeho pochvala je pro nás dalším mimořádným oceněním.-) 

- Kromě návštěvy kláštera jste si mohli zakoupit turistické vizitky v infocentru naproti nebo navštívit Centrum stavitelského dědictví NTM. Prodalo se prý přes 90 vstupenek, což je v tomto období nadprůměrná návštěvnost. Rodiny s malými dětmi kromě toho navštívily místní zoologickou zahradu ... a nad hlavami se nám proháněla letadla při příležitosti Dne ve vzduchu probíhajícího na místním letišti. Když nad námi v Týnici proletěly gripeny, kamarád poťouchlík se ke mně pootočil a povídá: S tím doprovodným programem bys to fakt nemusel přehánět! Tož asi tak.-)

- Nedělního pochodu se zúčastnilo 305 turistů + geokešinkových eventů asi 120 geokešerů + 5 pořadatelů + 6 spolupořádajících osob na místech prohlídek = celkem 436 účastníků (celkový počet může být upřesněn). Uklízecí event se dnes konal, i když i zde bylo čisto a milo - a všiml jsem si, že se uklízelo už od poledne. Geokešeři si nejspíš navzájem kradli odpadky, aby na ně taky něco zbylo.-)

- A co dál? Na místě kontrol ve Všehrdech, Kozojedech, Hubenově a Kalci byla po celý víkend k dispozici naše příležitostná razítka, a tak se sem sběratelé razítek a plnitelé tematického turistického odznaku TTO Santini sjížděli vlastně nepřetržitě i mimo "otevírací dobu". Příležitostná razítka jste mohli získat také na startu v Mladoticích a na stáncích v Mariánské Týnici a v Plasech.

- A to stále ještě nejsou všechny Santiniho památky na severním Plzeňsku! V Nadrybech se nachází kaple Nejsvětější Trojice, původně postavená jako na české vsi kompozičně výjimečná trojboká zvonice. Ta už je docela daleko od centra dění, ale alespoň jsme tu pro ty největší nadšence publikovali kešku. A další jsme publikovali v Nebřezinách, kde se nachází Santiniho bývalý zámeček coby rezidence plaského kláštera. Ten sice utrpěl nešetrnými stavebními  úpravami a ztratil svůj původní charakter, ale i takové památky stojí za to vidět. Celkem jsme o víkendu publikovali 7 keší a jednu labkovou sérii. Momentálně není na Plzeňsku jediné Santiniho stavby, která by neměla svou kešku! 

- A to stále ještě nejsou všechny Santiniho památky v kraji vezdejším! Další dvě Santiniho stavby lze nalézt na jižním Plzeňsku - půvabnou kapli sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra a především pak fenomenální klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta v Kladrubech u Stříbra. I sem mnozí z vás zamířili, ať už z důvodu plnění TTO Santini, nebo za účelem odlovu keší ze Santiniho bookmarku, nebo že to prostě jen tak chtěli vidět. Klaním se a smekám, že jste tohle všechno zvládli! 

Celovíkendovka na Plzeňsku byla zatím jednoznačně organizačně nejsložitějším setkáním ze seriálu akcí Putování za Santinim - v pátek doznačování turistických tras, umisťování směrovek, instalace kontrol a razítek (najezdili jsme při tom 200 km!) ... v sobotu a v neděli vždy po dvou stanovištích (cíl a start na jiném místě) ... a poté v neděli pozdě večer a následně ještě v pondělí odznačování a "zametání" stop.-) Ale rozhodně to stálo za to, protože váš zájem nám opravdu dělá radost!

Závěrem tedy ještě jedno poděkování, to největší a nejdůležitější - vám, organizačnímu týmu, protože bez vás by tohle všechno nebylo možné uskutečnit. Děkuji vám a vážím si toho!

Budeme se těšit na následující setkání a slibujeme, že příští akce už budou vždycky jen na pohodu.-) ... i když ... v září ... na megáči ve Žďáře nad Sázavou ... no ... nevím ... ten slib raději odvolávám.-) Děkujeme ... brzy na viděnou ... a mějte se fajně jarně.-)