TTO "200 km s KHB"

  ZÁZNAMNÍK 200 LET KHB

Milí turisté,

v roce 2021 slavíme 200. výročí Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národních novinách a později i v časopise Slovan měla významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější: "Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivosť a síla!"

 

200 let KHB – 200 km s KHB

Nejen na Havlíčkobrodsku proběhla k tomuto významnému datu řada akcí a Klub českých turistů k nim přispěl jak turistickými akcemi, tak i tímto novým tematickým odznakem. 

Vydejme se po stopách KHB a oslavme jeho dvousté výročí narození dvěma sty našlapanými kilometry!

Vydejme se po stopách KHB jak na Vysočině, tak i po Praze, Kutné Hoře i v jiných regionech. Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. 

Vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

 

Podmínky řádného splnění odznaku:

Pro splnění podmínek odznaku byste měli navštívit:

- dva pochody (trasy) v okrese Havlíčkův Brod
- další dva pochody (trasy) v Kraji Vysočina (okres nerozhoduje)
- čtyři další tematicky zaměřené pochody (trasy) s KHB

Může se jednat jak o organizované pochody, tak o individuální trasy v ČR i v zahraničí, vždy byste však jejich absolvování měli doložit nějakým věrohodným způsobem (pochodové razítko, razítko z místa návštěvy, vstupenka, jízdenka, opis turistického rozcestníku, nebo jakýkoliv jiný věrohodný doklad).

Kompletní seznam pochodů na Havlíčkobrodsku a na Vysočině naleznete na internetových stránkách Klubu českých turistů, vybrané pochody a doporučené trasy naleznete na této webové stránce níže. 

Za tematicky zaměřené pochody (trasy) se považuje návštěva míst spojených se životem KHB (Praha, Kutná Hora, Kroměříž, apod.) nebo návštěva míst, kde jsou instalovány sochy KHB, pomníky, či pamětní desky. Inspirovat se můžete na internetu, v záložce ČLÁNKY na těchto webových stránkách nebo záznamníkem TTO Havlíček.  

Další pochody a trasy jsou libovolné dle individuálního zájmu. Cílem je však dosáhnout celkového počtu 200 km. Nemusíte chodit žádné výkonnostní trasy, volných políček v záznamníku máte dostatek. Pochody 1-8 jsou povinné, pochody 9-24 volitelné a při dosažení 200 km se záznamník považuje za splněný.

Odznak se vydává v šesti barevných provedeních, přičemž pět barev je určeno pro sběratelské účely. Ten šestý - červený - bude udílen výhradně za splnění tohoto záznamníku. Vzhledem k tomu, že se jedná o limitovanou edici, zájemci o odznak si musejí záznamník zaregistrovat - použijte KONTAKTNÍ FORMULÁŘ, prosím! Bez včasné registrace nelze dostupnost odznaku zaručit!

Platnost odznaku je bez časového omezení do vyčerpání limitované série odznaků.

Děkujeme vám, že jste se rozhodli odznak plnit a že se s námi vydáte na cesty!