Vážení turisté,

novinář, spisovatel, satirik a politik Karel Havlíček Borovský je jednou z nejvýznamnějších osobností naší země. Prostřednictvím tohoto tematického turistického odznaku bych vám chtěl ukázat místa, která jsou se jménem Karla Havlíčka spjatá a která jsou připomínkou nám i budoucím generacím.

Pro splnění podmínek odznaku byste měli navštívit pět povinných míst a alespoň osm volitelných (podmínka pro zařazení odznaku do Českomoravského turisty). Tři povinná místa se nacházejí na Vysočině, na místech, která nikoho nepřekvapí. Dále se za povinnými místy vydáte do Prahy a Kutné Hory. Obě města jsou turisticky zajímavá i aktivní. Koná se v nich řada turistických pochodů a akcí, a tak jejich plnění nebude nijak náročné.

Pro plnění nepovinné části vám předkládám dvě desítky míst, určitě si vyberete. Část z nich můžete splnit účastí na pochodech pořádaných odborem KČT Havlíček Havlíčkův Brod, které jsou uvedeny v celostátním kalendáři KČT - Jarní Vysočinou (březen), Po stopách pátera Josefa Toufara do středu ČR (květen) a Chotěbořské putování (červen). Žolíkem je pak návštěva jakéhokoliv místa v zahraničí, které se váže k životu a dílu Karla Havlíčka. A to už je výzva!

Jako potvrzení poslouží razítko z místa návštěvy, vstupenka, jízdenka, opis turistického rozcestníku, nebo jakýkoliv jiný věrohodný doklad. Prostě klasika. Není důvod vám nedůvěřovat a kontrolovat vás, protože turisté nepodvádějí a plnění záznamníků je především radost! Na oplátku jsou pro vás připraveny odznaky TTO Havlíček v pěti barevných variantách. Můžete si vybrat barvu, která vám nejlépe sluší, anebo si na památku koupit celou sérii.

Děkuji vám, turistům a přátelům, kteří jste se rozhodli odznak plnit, že se s Karlem Havlíčkem vydáte na cesty, a věřím, že si společně oprášíme své školní znalosti. Děkuji také Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, jmenovitě řediteli a odborníkovi na téma KHB Michalu Kampovi, bez jehož pomoci by tento záznamník neměl šanci vyjít. Děkuji vám všem!

odznak-modra
odznak-zluta
odznak-cervena
odznak-zelena
odznak-bila

Kde lze získat záznamník TTO Havlíček?

ZÁZNAMNÍK VE FORMÁTU A6 (MALÝ) ZÁZNAMNÍK VE FORMÁTU A5 (VELKÝ)

Speciální ocenění za splnění TTO Havlíček

 • Turisté, kteří (poctivě) splní podmínky záznamníku, získají coby poděkování "zlatý" odznak zdarma
 • "Zlatý" odznak byl vydán v nákladu 100 ks = ocenění platí pro první stovku (poctivě) splněných záznamníků
 • Každý turista má nárok pouze na jeden odznak, který obdrží současně s potvrzením záznamníku od autora záznamníku

Kdo byl Karel Havlíček Borovský?

Novinář, spisovatel, satirik a politik. Zastánce českého národa. Zakladatel moderní české žurnalistiky a nejvýznamnějších českých novin revolučních let 1848-1850. Neúprosný, politicky angažovaný kritik rakouského režimu, osobnost s významným vlivem na české veřejné mínění.

Karel Havlíček se narodil 31. října 1821 v Borové u Přibyslavi v rodině zámožného kupce Matěje Havlíčka, kde jeho krůčky vedly do místní jednotřídky. Coby osmiletý postoupil na hlavní školu do Jihlavy a středoškolské vzdělání získal na klasickém gymnáziu v tehdejším Německém Brodě.

Ve vzdělání pokračoval v Praze a v roce 1840 nastoupil na kněžské studium v Klementinu, navzdory přání rodičů, aby se stal právníkem. Z poměrů v arcibiskupském semináři byl zklamaný. Chtěl se stát knězem, šířícím české národní uvědomění mezi prostým lidem. V semináři však vše české bylo hrubě potlačováno, a tak zde pro svůj pročeský a skoro odbojný postoj skončil. Vzdělání si tak doplňoval četbou knih a samostudiem, které formovalo jeho vlastenecké vnímání a touhu stát se českým spisovatelem.

Zklamaný se vrátil i z ročního pobytu v Rusku, kde přišel o ideu všeslovanského sbratření. Tamní realita a nevolnické poměry Havlíčka šokovaly a zcela odporovaly jeho idealizovaným představám o této zemi.

Na doporučení Františka Palackého přijal v roce 1844 místo v redakci Pražských novin a jejich literární přílohy Česká včela. V revolučním roce 1848 pak založil deník Národní noviny. Angažoval se politicky, stal se členem Národního výboru, vůdčí síly politického hnutí české demokracie, který však byl po porážce červnového povstání rozpuštěn. Krátce působil také jako poslanec v Ústavodárném říšském sněmu. Oženil se a stal se otcem dcery Zdenky.

Úspěšné Národní noviny tvrdě kritizovaly utiskující vládní politiku a odolávaly až do začátku roku 1850, kdy byly zakázány. Havlíček se stěhoval do Kutné Hory, kde našel ochotného tiskaře pro vydávání nového časopisu Slovan. Ostře sledovaný opoziční časopis, kde pokračoval ve svých břitce kritických článcích, se mu dařilo šířit mezi český lid více než rok, než jej dostihla vládní nařízení, vytvořená jemu „na míru“.

Ale to se v předvečer nastupujícího „bachovského absolutismu“ blíží Havlíčkova deportace do zapadlého městečka Brixen v tehdejším jižním Tyrolsku. Havlíček byl českému národu uklizen daleko z očí. Tak velký strach z něj rakouský režim měl!

V Brixenu trpěl Havlíček odloučením od českého národa, společnost mu při častých návštěvách dělaly jen žena Julie s dcerou. Internace trvala téměř čtyři roky. Až Havlíčkův písemný závazek nepokračovat ve veřejných aktivitách mu umožnil v květnu 1855 návrat domů.

Ale nebyl to šťastný návrat, se svou ženou se už nepotkal. U psychicky zlomeného Havlíčka, který byl navíc pod stálou policejní kontrolou, se prudce a rychle zhoršovala tuberkulóza. Umřel 29. července 1856 na stejnou nemoc jako jeho žena. Ve věku nedožitých pětatřiceti let.

Spisovatel Karel Havlíček Borovský

Žurnalistika Karla Havlíčka živila, svým literárním dílem předal odkaz dalším generacím. Z učebnic českého jazyka jsme si jej zapamatovali především jako autora epigramů, krátkých veršovaných satirických básní. Sepsal jich téměř tři sta, velkou část z nich při pobytu v Rusku. Epigramy publikoval v literních přílohách Česká včela (Pražské noviny) a Šotek (Národní noviny). Roku 1845 plánoval vydat sbírku Epigramy, ale zůstalo jen u autorské předlohy.

V České včele vycházely ve formě samostatných článků také Obrazy z Rus, kde popisoval realitu Ruska na základě vlastní zkušenosti.

Politicky „nespolehlivý“ Havlíček vydal několik málo měsíců před deportací do Brixenu dva knižní svazky jako důkaz, že i v roce 1851 hájí stejné zásady jako v Národních novinách. Prvním byl Duch Národních novin, soubor nejzajímavějších článků z let 1848-1850, který věnoval Františku Palackému, jehož si vážil a který mu byl oporou i v těžké době nastupující reakce. Druhým byly Epištoly kutnohorské, přepracovaný soubor článků ze Slovana kritizujících církev. Oba svazky se mu podařilo rozšířit mezi lid a jen menší část byla konfiskována policií.

Významná je také Havlíčkova básnická tvorba, z níž bezpochyby nejznámější jsou tři satirické básně, napsané v Brixenu – Tyrolské elegie, Král LávraKřest svatého Vladimíra, legenda z ruské historie.

Tyto tři básně, stejně jako ostatní Havlíčkova tvorba, se dočkaly prvního knižního vydání v roce 1870. Sebrané spisy Karla Havlíčka, vydané nákladem Svatoboru, mají na jeden tak krátký lidský život úctyhodných 269 stran.

Seznam navštívených míst TTO Havlíček

Povinná místa

 1. Havlíčkův Brod
 2. Havlíčkova Borová
 3. Praha
 4. Kutná Hora
 5. Cestou K.H. Borovského I.

Volitelná místa

 1. Cestou K.H. Borovského II.
 2. Cestou K.H. Borovského III.
 3. Přibyslav
 4. Velká Losenice
 5. Jihlava
 6. Batelov
 7. Horní Cerekev
 8. Proseč - Obořiště
 9. Počátky
 10. Jindřichův Hradec
 11. Humpolec
 12. Kroměříž
 13. Šternberk
 14. Jedovnice
 15. Jičín
 16. Hořice
 17. Jarní Vysočinou
 18. Chotěbořské putování
 19. Po stopách pátera Josefa Toufara do středu ČR
 20. Karel Havlíček v zahraničí