Žižkův palcát - Kalich (06.07.2024)

AKTUALIZACE 17.06.2024

 
Finální program Husitských slavností v Třebušíně
 
Přikládáme plakát s programem akce, další podrobnosti a informace o hromadné dopravě naleznete na stránkách obce Třebušín:
 
 
Turistické vizitky, známky, magnetky a další upomínkové předměty bude možno zakoupit na hradě Kalich.
 
 

 

AKTUALIZACE 16.04.2024

 
KČT, odbor GeoCesty Štoky
pořádá turistickou akci
 
Žižkův palcát – Kalich
 
v sobotu 6.7.2024
 
Start:
9:00 – 10:30 Setkání u rybníka Machčák v Třebušíně
10:30 Společný výstup na zříceninu hradu Kalich 
N 50° 35.595 E 14° 12.815
 
Cíl:
12:00 – 13:00 Zřícenina hradu Kalich
N 50° 36.318 E 14° 12.418

Trasy:

- Společný výstup na zříceninu hradu Kalich (3 km)
- Individuální trasy po značených trasách Českého středohoří
 
Co všechno by vás mohlo zajímat:
 
- Akce je bonusovou akcí celoročního seriálu „Žižkův palcát“
- K akci bude vyrobeno datované razítko „Žižkův palcát - Kalich“
- Účast na akci lze započítat jako jednu z povinných čtyř v rámci projektu do záznamníku „Žižkův palcát 2024“
- Za splnění záznamníku absolventská vizitka a limitovaná edice odznaků
- Dopolední geocachingové eventy od 9:00
- Parkoviště pro účastníky akce 200 metrů od rybníka (N 50° 35.677 E 014° 12.777)
 
A proč právě tady:
 
Rytíř Jan Žižka vybudoval hrad Kalich coby své osobní sídlo a podle něj si také zvolil své rytířské přízvisko. Hrad, který měl plnit funkci strategického opěrného bodu husitů v oblasti, byl dobovým unikátem. V bouřlivém 15. století osvědčil své vynikající vojenské kvality, avšak po skončení válek už byl opuštěn. Objekt zanikl pravděpodobně důsledkem požáru někdy na přelomu 15. a 16. století.
 
Kalich byl v roce 2009 zařazen do skupiny středohorských hradů Českého středohoří, jejichž relikty měly být prozkoumány, zdokumentovány a stavebně zajištěny. Dlouhodobý záměr je realizován sdružením Hrady Českého středohoří, k jehož zakládajícím členům náleží i obec Třebušín. Díky tomu se daří odkrývat tajemství stavby, kterou lze považovat za nejmodernější hrad středověké Evropy.

Rozlehlé hradní nádvoří vymezovaly na severu a jihu skaliska věže a na zbylých delších stranách unikátní sypané fortifikace s kamennými plentami. Přístup od severu kontrolovala vysunutá zemní bašta polygonálního tvaru, jež byla s hradem propojena úzkým koridorem. Při opevňování Kalicha užil Žižka tehdy nové technologie tzv. „srubů“, které znamenaly zásadní zlepšení možností obrany v době prudkého nástupu palných zbraní. Mimořádně propracovaný systém zemních fortifikací činí z Kalicha památku evropského významu.