Vážení turisté, geocacheři, kamarádi.-)

Připravili jsme pro vás nový záznamník, který má za úkol přiblížit vám dílo Jana Blažeje Santini Aichla při příležitosti 300. výročí jeho úmrtí v roce 2023. Za podpory Spolku Putování za Santinim vás zveme na nejvýznamnější místa Santiniho staveb po celé České republice.

Záznamník můžete plnit při individuální turistice, na organizovaných akcích a v roce 2023 v rámci seriálu akcí „Putování za Santinim“. Pro splnění podmínek záznamníku byste měli navštívit pět povinných a osm volitelných míst (podmínka pro zařazení odznaku do Českomoravského turisty) v pěti regionech naší země.

Návštěvu místa lze potvrdit razítkem, vstupenkou, jízdenkou, opisem turistického rozcestníku, odlovem keše ze Santiniho bookmarku či jakýmkoliv jiným věrohodným dokladem. Záleží jen na vás – důležité je, aby vám plnění záznamníku činilo radost.-) 

Plnění záznamníku je časově neomezené, pro jistotu získání příslušného ocenění (turistického odznaku či geocachingového coinu) je však třeba se u vydavatele tohoto záznamníku zaregistrovat.

Děkujeme vám všem, kteří jste se rozhodli odznak plnit, že se s námi vydáte na Putování za Santinim a že s námi budete obdivovat stavby mimořádných hodnot, které nám tu zanechal. Přejeme vám, aby vás na vašich cestách provázelo mnoho zdraví, pevný krok a radost z poznávání!

KDO BYL JAN BLAŽEJ SANTINI AICHEL ?

Význačný český barokní architekt italského původu, který se proslavil svým jedinečným stylem nazývaným barokní gotika.

Narodil se v Praze 3. února 1677, do třetí generace rodiny váženého italského kameníka Santina Aichla, a byl pokřtěný v chrámu svatého Víta. Protože přišel na svět tělesně postižený, nemohl převzít řemeslo svého otce. Pro nadaného syna však rodiče našli jinou cestu. Vyučil se u francouzského architekta Jeana-Baptisty Matheye a po vyučení se vydal na zkušenou do Rakouska a Itálie, kde načerpal inspiraci od nejvýznamnějších architektů tehdejší doby.

Santiniho produktivní období života se datuje od prvních samo-statných prací roku 1700 až do jeho smrti v roce 1723. Za necelé čtvrtstoletí vytvořil a vyprojektoval zhruba osmdesát staveb, od obyčejných hospodářských, přes palácové, až po rozlehlé klášterní areály a zámky.

Jeho prvním významným projektem po návratu do Čech byla přestavba Zbraslavského kláštera, krátce poté se ujal přestavby klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory a následovaly další a další projekty. V závěru svého tvůrčího života pracoval současně na osmi velkých stavbách po celém území Čech a Moravy. Od Rajhradu a Křtin na východní Moravě až po Kladruby na západu Čech.

Od počátku vycházel ze stylu geniálního italského architekta Francesca Borrominiho, ale sám ho obohacoval o originální myšlenky a vlastní symboliku. Inspiroval se v častém používání netradičních půdorysů a do většiny staveb vepsal řadu matematických a nábožen-ských symbolů.

Santini zemřel v pouhých 46 letech, ale zanechal nám dědictví nesmírného významu. Dvě jeho nejvýznačnější stavby - poutní kostel na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou a kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné hory - byly zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO. V samotném Žďáře nad Sázavou pracoval Santini pro tamní cisterciácký klášter celých sedmnáct let, a tak právě zde najdeme rozsáhlou galerii jeho díla.

 

KDE LZE ZÍSKAT ZÁZNAMNÍK TTO "SANTINI" ?

  • U autora záznamníku, nejlépe na akcích uvedených v záložce KONTAKT

  • Zdarma vytisknout a stáhnout zde: STÁHNOUT

 

Budeme se s vámi těšit na viděnou při Putování za Santinim nebo prostě jen tak na cestách.-)