KČT, odbor GeoCesty Štoky

Náš nový odbor KČT, odbor GeoCesty Štoky v oblasti Vysočina jsme založili dne 16.06.2022. Svými projekty a netradičně pojatými akcemi bychom rádi široké turistické a geocachingové veřejnosti přiblížili významné osobnosti (nejen) našich dějin.

Naši členové v roce 2021 společně s KČT, oblast Vysočina připravili celoroční projekt "200 let KHB" věnovaný Karlu Havlíčku Borovskému při příležitosti 200. výročí narození. Zakladateli moderní české žurnalistiky a mimořádné osobnosti se zásadním vlivem na české veřejné mínění revolučních dějin 1848-1850. Jeho dílo nás prostřednictvím epigramů a dobových novinových článků oslovuje dodnes. Na projektu jsme spolupracovali s Muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě a Městem Havlíčkův Brod a hlavní akce oslav - MegaEventu v Havlíčkově Brodě dne 30.10.2021 - se zúčastnilo více než 1.000 příznivců KHB.

Pro rok 2023 jsme připravili opět ve spolupráci s KČT, oblast Vysočina a se Spolkem Putování za Santinim projekt "Santini 2023 - Putování za Santinim", jehož cílem je přiblížit dílo význačného českého barokního architekta Jana Blažeje Santini Aichla při příležitosti 300. výročí jeho úmrtí. Jedná se o celoroční projekt s 12 akcemi ve všech krajích, kde můžeme obdivovat Santiniho stavby. Hlavní akce se uskuteční v Santiniho "hlavním" městě - ve městě UNESCO Žďář nad Sázavou.

Název subjektu: KČT, odbor GeoCesty Štoky
IČO: 17380570
Spisová značka: L 76562 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu: 18. srpna 2022
Sídlo: č.p. 364, 582 53 Štoky
Právní forma: Pobočný spolek
Účel: Klub českých turistů se svými pobočnými spolky je spolkem aktivních turistů a příznivců turistiky.