Fotogalerie

V sobotu 7. ledna odstartoval seriál dvanácti turistických a geocachingových akcí "Putování za Santinim" prvním zastavením v poutním kostele Jména Panny Marie v Křtinách. Projekt připravil KČT, oblast Vysočina společně s KČT, odbor GeoCesty Štoky a Spolkem Putování za Santinim a jeho cílem je přiblížit turistické a geocachingové veřejnosti dílo význačného českého barokního architekta italského původu Jana Blažeje Santini Aichla při příležitosti 300. výročí jeho úmrtí v roce 2023. Dvě z jeho nejvýznačnějších staveb - poutní kostel na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou a kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory - byly zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.

Trochu s napětím jsme vyhlíželi modrou oblohu, protože ještě ve čtvrtek vydatně pršelo. Ale protože turisté jsou Pána Boha milé děti - jak s oblibou říká jedna turistka, které si velmi vážím - tak v sobotu se ze soumraku ta modrá obloha skutečně vylíhla a dávala tušit, že by nás měla a mohla provázet celým dnem, což se nakonec potvrdilo. Inu ... Pána Boha milé děti.-) 

Start turistického pochodu jsme naplánovali od osmi hodin ráno a turisty jsme odbavovali před sokolovnou v Bílovicích nad Svitavou na trasy 10, 18 a 26 km. Už čtvrt hodiny před oficiálním začátkem se začali scházet první nedočkavci a prakticky až do 10:45 se zde nepřetržitě tvořil špalír turistů. Na startu jsme kromě vybavení turistů popisy trasy řešili také rezervace na komentované prohlídky kostela a vysvětlovali podmínky nového tematického turistického odznaku "TTO Santini", takže se ta housenka davu někdy protáhla, ale všichni dorazili s dobrou náladou a tu chvilku čekání nám neměli za zlé.-)

Všechny tři trasy vedly po červené k arboretu Řícmanice, kde byl "živá" kontrola, a odtud se podle délky rozdělily směrem na Babice nad Svitavou nebo do Adamova. Je fakt, že deště cesty vydatně rozmáčely - zvlášť ta první společná část byla vydatná a její "(ne)kvalita" se přibývajícím počtem účastníků značně zhoršovala. Však to také bylo na botách a kalhotách přišedších do cíle na první pohled vidět.-)   

V deset hodin jsme už museli začít fungovat také na náměstíčku před kostelem v Křtinách, protože na 10:30 byla naplánována první prohlídka pro prvních padesát zájemců. Byla to taková poklidná "rozehřívací" prohlídka pro účastníky, kteří se rozhodli vytvořit si vlastní trasu a startovat a cílovat přímo v Křtinách, a pro první "sprintery", kteří se vynořili z lesa.-) Další dvě prohlídky v 12:00 a 14:00 byly nadobsazené, protože by se na mnohé zájemce jinak nedostalo - a zvlášť ta ve dvě by vydala na dvě samostatné skupiny. V 15:00 se pak konala výjimečná prohlídka až k výšinám kostelních krovů - kde je člověk Pánu Bohu nejblíže - původně avizovaná jen jako prohlídka pro odvážné a fyzicky zdatné.-) Prohlídky nakonec za celý den navštívilo přes 230 zájemců a všichni svorně si pochvalovali komentář pátera Metoděje, který působil velice přesvědčivě a "civilně", žádné zabíhání do dějinných a liturgických detailů či moření obecenstva daty, prostě takové příjemné setkání s moudrým člověkem, který dokáže propojit nadpozemské záležitosti s těmi našimi obyčejnými pozemskými starostmi.-)

Valná většina turistů se nám do cíle vracela zhruba tak do druhé hodiny - a to jsme byli v neustálém pohybu, abychom je vybavili pamětními listy, potvrzeními do Santiniho záznamníků, příležitostnými razítky, turistickými vizitkami, odznaky a takovými těmi dalšími turistickými nezbytnostmi.-) A když odezněla hlavní vlna turistů, začali se na náměstí houfovat dorazivší geokešeři, protože nám v 15:00 začal uklízecí CITO event, kterému od 16:00 do 17:00 následovalo tradiční geokešeří setkání. Ve tři odpoledne se na náměstí utvořil dav, který nás ohromil. Ještě že jsou geokešeři mírumilovná komunita, jinak by ten dav naháněl hrůzu.-) 

CITO eventy jsou setkání na podporu životního prostředí a my jsme toto setkání propojili s podobnou turistickou aktivitou pro plnění základního odznaku "ZO Turista". S křtinským panem starostou jsme byli domluvení na uložení pytlů s odpadem před zdejším sběrným dvorem, ač pan starosta o naší aktivitě trochu pochyboval, že si křtinští obyvatelé uklízejí sami. Zhruba tak stopadesátihlavý dav však pochybnosti pana starosty dokonale rozmetal, když dokázal odpadky naplnit celý kontejner.-) A jak uvádí jeden z účastníků, tak Křtiny se včera staly rozhodně tou nejčistší obcí České republiky.-)       

Pokud se vám zdá, že je to moje povídání docela dlouhé, tak se vám to nezdá.-) Je dlouhé, protože je to reportáž z našeho prvního společného santiniovského setkání. S každou další akcí se určitě bude zkracovat ... ale je důležité, aby se nezkracoval váš zájem o Santiniho památky, protože pak se nebude zkracovat ani naše úsilí.-) A věříme, že úsilí vynaložené na první zastavení v Křtinách nebylo vynaloženo marně - akce se zúčastnilo 456 účastníků, z toho více než 150 účastníků odpoledního geocachingového programu. Více než 230 zájemců navštívilo komentované prohlídky a podmínky TTO Santini v tomto okamžiku plní už téměř 200 majitelů záznamníku. 

Za pořadatelský tým, který se o vás staral po celý dlouhý den, tímto děkuji Miladě Herejtové a Petře Fišerové ... a také ochotným spolupracovníkům na živé kontrole Josefu Jeffovi Zavadilovi a Gábině Kořínkové. A samozřejmě děkuji vám všem zúčastněným, protože bez vás by to prostě nešlo.-) A svorně se budeme těšit na nějaké příští shledání - třeba hned 18. února na Bílé Hoře! Děkujeme ... mějte se fajn ... zdrávi došli ... a happy geocaching!