Musím se přiznat. Ačkoliv mnozí to víte už dávno. Jsem tělem, duší i přesvědčením turista. Turistika je něco jako víra. O tělo i o duši se ovšem musím dělit s geocachingem. Geocaching je mou druhou životní filozofií.

Když jsem před nějakými sedmi lety zakládal geocachingový účet, měl jsem k tomu dva velice dobré důvody - 

Tím prvním byl tehdy sotva školou povinný syn Adam, se kterým jsme vymýšleli cíle našich procházek. Když ho omrzelo poznávání značek aut a hopsání po kanálcích, začali jsme hledat cíle v přírodě. Když jsme měli studánkové období, tak nám přátelé odkryli úžasné tajemství, že u studánek často bývají jakési kešky. Zasvětili nás do tajů hledání skrytých schránek a bylo vystaráno.-) 

Tím druhým a sekundárním důvodem bylo hledání nových turistických cílů na trasách turistických pochodů. Dlouhodobě jsem chodil výkonnostní trasy, které obvykle vedou po značených trasách. A vy po létech zjistíte, že chodíte pořád po těch samých pěšinkách. Díky keším mimo turistické značení jsem si začal plánovat vlastní upravené trasy a turistika získala úplně nový a nečekaný náboj.

Lidi pobíhající po lese s jakousi elektronikou jsem najednou přestal považovat za podivíny, protože jsem se stal jedním z nich.

Uběhlo několik let a já jsem velice spokojený, že můj volný čas vyplňují dva velké koníčky, které se navzájem skvěle propojují a doplňují. Turistika a geocaching mají totiž v podstatě velice podobné poslání -

1/ Podporují pobyt a pohyb ve volné přírodě, zvyšují fyzickou kondici, čistí tělo i duši od všech škodlivých civilizačních vlivů. Neznám báječnější pocit, než když ráno za prvních slunečních paprsků našlapuji krajinou, naslouchám šumění lesů, zurčení potoků a řeči lesní zvěře a ptáků ... a tam nahoře ... tam úplně nahoře na kopci ... naleznu ukrytou keš, na které minimálně půl roku nikdo nebyl, protože kdo by se tam trmácel deset kilometrů kvůli jednomu jedinému bodu, že?    

2/ Podporují vztah k přírodě a ochranu přírody. Protože turisté i geocacheři si více než kdokoliv jiný umějí vážit prostředí, ve kterém se pohybují, ctí hodnoty, které tu byly dříve než my, a přikládají pomocnou ruku k tomu, aby se tyto hodnoty podařilo zachránit i pro budoucí generace. Turisté akcemi pro pomoc přírodě plní podmínky ZO (= základního odznaku) Turista, geocacheři zakládají CITO eventy. A je naprosto skvělé, že lze obě tyto aktivity spojit v jedinou a že to funguje, jak jsme se letos mohli přesvědčit při akcích Putování za Santinim.   

3/ Podporují navazování sociálních vztahů - přátelství a vzájemné tolerance. Skutečnost, že se nás tady ve Žďáře nad Sázavou sešlo několik set příznivců našeho báječného koníčku, tento sociální aspekt dokazuje. Pocit sounáležitosti k určité sociální skupině je pro většinu z nás nezbytný pro duševní vyrovnanost a vnitřní spokojenost. 

Jen coby turistu a geocachera v jednom těle mě trápí, jak rozdílně nás vnímá naše okolí.

Když se vrátím z pochodu, mé okolí se mě začne dotazovat, kde jsem byl, kolik kilometrů jsem našlapal a co zajímavého jsem tam viděl.

Když svému okolí oznámím, že jdu na geocachingový event, tak se dočkám reakce typu - Cože? To jdete zase do hospody? 

A já se kvůli tomu ani nemohu zlobit, když si uvědomím, jak se na nás ze všech stran valí všechny ty hospodské eventy typu "Pojď na pivo" či "Sněz, co zmůžeš".

A tak mým osobním vítězstvím byl váš mimořádný zájem účastnit se letošního ročníku Putování za Santinim, který překonal veškerá očekávání. Byl jsem nadšený vaší početnou účastí, vaším zájmem o poznávání památek a vnímáním hodnot kulturního dědictví naší země. O to víc mě bavilo připravovat pro vás co nejbohatší program a umožnit prohlídky i těch památek, které obvykle bývají veřejnosti uzavřené. "Naši" geocacheři jsou dnes na navštěvovaných objektech vnímáni jako vítaní návštěvníci a jako respektovaná komunita s hlubokými znalostmi.

Když v Kutné Hoře - Sedleci navštívilo katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele 600 našich návštěvníků s účastnickým listem, dostalo se nám odpovědi zástupců zdejší římskokatolické farnosti - "Vaši účastníci jsou přesně takoví, jak je popisujete, vděční, zvídaví a kultivovaní. Více takových!" 

V tom okamžiku jsem cítil hrdost, že mohu být součásti této komunity. A moc mě těší, že vám tady na tomto místě mohu vyjádřit svůj obdiv a poděkovat vám, že jste byli celý rok s námi a že vás to s námi bavilo. 

My jsme zažehli plamínek - a vy jste nechali rozhořet oheň!

Děkujeme!

- - - - - - - - - - - - - - - - 

D o v ě t e k :

Tyto velké akce - jako byl KHB v roce 2021 či letos Santini - vyžadují dostatek času na pečlivou přípravu, abychom se MY neopakovali a abyste se VY nenudili a bavily vás. Dva roky jsou tak akorát. Co chystám pro rok 2025, to zatím zůstává skryto pod rouškou tajemství, ale pro rok 2027 jsem si téměř jistý - v roce 2027 totiž budeme slavit 350. výročí narození Jana Blažeje Santini Aichla a já bych si moc přál, abychom za ty čtyři roky společně navštívili význačná místa jeho staveb, která nám letos unikla - a že jich fakt máme ještě na jeden celý ročník!

A já věřím, že to s vámi všemi bude stejně tak báječné, jako to bylo i letos! Děkuji moc za pozornost a děkuji moc za všechno, co jste udělali pro letošní uctění Santiniho památky. Udělali jste toho fakt hodně a já si toho vážím! Děkuji vám všem!